FÖRBÄTTRA DIN AKUSTISKA MILJÖ

Även en mycket avancerad och dyrbar ljudanläggning kan låta illa i en akustiskt oanpassad miljö. Störande reflexer från väggar och tak påverkar ljudbilden negativt och det blir svårt att få ett riktigt fokus. Basåtergivningen kan bumlig och onaturligt accentuerad på grund av rumsnoder och dåligt mixade inspelningar.

EQ och/eller DSP kan man visserligen använda men då får man oftast problem med fasfel samt att ljudkurvan bara blir optimal i lyssningspositionen. I andra delar av rummet blir då ljudåtergivningen t.o.m. sämre...

Acustica Applicatas sortiment av ljudabsorbenter är anpassade för professionellt bruk såväl som till den ljudmedvetne audiofilen. De är vackert formgivna för att passa i både hemmiljö och i studio.

Läs mer om de olika absorbenterna på deras hemsida.


DAAD 4 BASABSORBENTER

Test i tidningen HiFi Plus

Detta är de största och mest effektiva basabsorbenterna i Acustica Applicatas sortiment. De är optimerade till att dämpa frekvenser från 50 Hz och uppåt. Två sidor av DaaD 4 är absorberande och två sidor är diffunderande, vilket gör att ljudreflexer mot dessa ytor reflekteras likformigt och som då gör så att lyssningsrummet känns större.


POLIFORMO OCH PHEMO HEIMHOLTZ RESONATORER

Dess absorbenter kan justeras så att de dämpar exakt det frekvensområde som behöver åtgärdas. Principen bygger på att man justerar öppningen hos absorbenten så att dess resonansfrekvens överenstämmer med den frekvens man vill dämpa vilket ger en effektiv reducering av denna. Läs mer på Acustica Applicatas hemsida.


 

This is the content for Layout P Tag