REFERENSKLOCKOR

Det är synnerligen viktigt vid uppspelning av digitalt inspelad musik att den samplade signalen återges vid exakt de tidpunkter som samplingsfrekvensen (tex. 44,1 kHz) anger. Om denna tidpunkt inte överensstämmer med klockfrekvensen uppstår jitter.

För att reducera jittret krävs en mycket exakt referensklocka. En sådan återfinns i alla digitala avspelningsenheter (DAC, CD-spelare etc.). Emellertid är dessa fabriksmonterade klockor av högst varierande kvalitet och ett byte till en riktigt exakt Master klocka ger en avsevärd förbättring av ljudåtergivningen.

MUTEC REF 10 MASTER CLOCK

Ett välkonstruerat nätaggregat utgör grunden för exceptionella avancerade produkter. För att uppfylla detta krav konstruerade Mutec specifikt för REF 10 en dubbel-linjär strömförsörjning baserat på en tysktillverkad toroid transformator. Det ger en dedikerad transformatorlindning för den känsliga OCXO som är helt isolerad från omgivande kretsar. Ett nätverk av kondensatorer med låg ESR-resistans från Panasonic garanterar bästa interferensskydd för matningsspänningar. Vidare används sub-Hz optimerade lågbrusiga spänningskällor anordnade i flera steg oberoende av varandra för att undvika ömsesidiga störningar.

Men för hjärtat av REF 10, MUTECs handgjorda OCXO, var man tvungna att gå ännu längre. Man utvecklade en dedikerad strömkälla med ett så otroligt lågt brus att även Mutecs ingenjörer själva blev förvånade över mätdata och den resulterande oscillatorns prestanda. Följaktligen utvecklade Mutec helt unika ultralågbrusiga klockfördelnings- och förstärkarkretsar som framgångsrikt överför oscillatorns referenssignal till REF 10:s åtta utgångar praktiskt taget förlustfritt.

Mutec REF10 har marknadens lägsta värden på fasbrus (jitter):

1 Hz: < -116dBc/Hz
10 Hz: < -145dBc/Hz
100 Hz: < -160dBc/Hz
1000 Hz: < -166dBc/Hz
Noise Floor: < -170 dBc/Hz

Master klockan ska anslutas till en befintlig klocka med 10 Mhz anslutning, alternativt en DAC etc. med 10 MHz ingång. Tex. Esoterics SACD och DAC. För en lista på kompatibla produkter, se Mutec REF10 hemsida.

Läs mer om Mutec REF10 här

MUTEC MC-3 PLUS USB SMART CLOCK

För att kunna dra nytta av den höga precisionen hos Mutec Ref 10 Master Clock, måste man ibland låta klocksignalen gå via Mutec MC-3. Detta på grund av att mycket få D/A omvandlare har en 10 MHz klockingång.

De flesta D/A omvandlare har klockingång för 44.1 kHz respektive 48 kHz (samt multiplar därav). Mutec MC-3 kan då leverera denna lägre referensfrekvens och om MC-3 då är ansluten till en REF10, så får MC-3 samma höga precision på klocksignalen som REF 10.

Om man har en DAC med två klockingångar (44.1 och 48 kHz) då ansluter man lämpligen två stycken MC-3 - en till respektive klockingång.

dCS D/A omvandlare och nätverksbrygga etc. har som regel två klockingångar.

Läs mer om Mutec MC-3+ USB här

MC-3 Front