FÖRBÄTTRA DIN AKUSTISKA MILJÖ

Även en mycket avancerad och dyrbar ljudanläggning kan låta illa i en akustiskt oanpassad miljö. Störande reflexer från väggar och tak påverkar ljudbilden negativt och det blir svårt att få ett riktigt fokus. Basåtergivningen blir bumlig och onaturligt accentuerad.

Softens sortiment av ljudabsorbenter är anpassade för professionellt bruk såväl som till den ljudmedvetne audiofilen. De är vackert formgivna i ett stort antal färger och format.

Läs mer om de olika panelerna på deras hemsida.

KONTROLLRUM RADIOSTATION